• GS.TSKH. Bùi Văn Ga
  • Đơn vị: Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT - Bộ GD&ĐT
  • Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
  • Điện thoại cơ quan: 840260
  • Di động: 0913402278
  • Email: buivanga@ac.udn.vn
  • Lý lịch khoa học

 

 • GS.TS. Trần Văn Nam
  • Đơn vị: Nguyên Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng
  • Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.
  • Điện thoại cơ quan: 3837567
  • Di động: 0913477045
  • Email: tvntran@ac.udn.vn
  • Lý lịch khoa học